Inventions, which changed the World / Vynálezy, které změnily svět
Red Add / Červený inzerát
The Add 1 / Inzerat 1
The Add 2 / Inzerát 2
Sim card 1 / Simkarta 1
Sim card 2 / Simkarta 2
Emotions under control / Emoce pod kontrolou
American vest / Americká vesta
No Vest / Ne vesta
The Torso / Torzo
YI
Beetroot / Řepa
Starter
The Rocket Brush / Štětec-raketa
Tetris 1
Tetris 2
Tetris 3